پروژه های پوشش ساندویچ پانل شرکت کیان سازه

کارخانه ایران خودرو نیشابور

ایران خودرو نیشابور سال 1384

متراژ پوشش سقف ودیوارها :40،000 متر مربع


051-3848-1221